• چهارشنبه 19 اکتبر 2016
  • -
  • ۴۹۷

درباره مرکز آموزش

مرکز آموزش

معرفی مرکز آموزش :
اهمیت و نقش وسایل و تجهیزات آموزشی ، آزمایشگاهی و کارگاهی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری و اثر گذاری آن در تسهیل، تسریع و تعمیق یادگیری دانش آموزان امری انکارپذیر است، وسایل و ابزار آموزشی در کنار محتوی و روش، سه رأس مثلثی را تشکیل می دهند که با وجود آنها فرآیندهای تدریس به شکل کامل امکان تحقق می یابند . دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی در هریک از دوره های تحصیلی، از یک سو منوط به در اختیار داشتن وسایل و تجهیزات استاندارد و متناسب با اهداف و محتوای کتابهای درسی است و از سویی دیگر در گرو مهارت و تسلط معلمین بر شناخت موقعیتهای مناسب بکارگیری وسایل و آشنایی با چگونگی کاربرد آنها است.
بر این اساس و با عنایت به مسئولیت و وظیفه ذاتی شرکت صنایع آموزشی که بر طراحی ، تهیه و تولید وسایل و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی استوار است این شرکت توانسته است با سابقه بیش از چهل سال فعالیت گامهای مؤثری در راستای اهداف برنامه درسی و تقویت و تحکیم فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری بردارد .
نکته حایز اهمیت برای شرکت صنایع آموزشی این است که کاربران محصولات و تولیدات این شرکت به نحو احسن بر نحوه استفاده و چگونگی کاربرد وسایل و تجهیزات مهارت و تسلط داشته باشند. لذا همواره درصدد بوده تا همزمان با تهیه و توزیع محصولات خود آموزش کاربری آنها را به عنوان خدمات پس از تولید و فروش عرضه نماید. بدین منظور مرکز آموزش در شرکت صنایع آموزشی تاسیس گردیده است، این مرکز با برگزاری دوره های آموزشی متعدد در تربیت و تأمین مدرسین استانی موفق بوده است. در حال حاظر نیز شرکت صنایع آموزشی با کیفیت بخشی و تنوع بخشی به محصولات خود و پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش همزمان با عرضه محصولات و تولیدات خود آموزش کاربرد محصولات را در اولویت قرار داده است و به یاری خداوند منان مرکز آموزش از ابتدای مرداد ماه سال 95 بازگشایی و فعالیت های مجدد خود را آغاز نمود.

برنامه های مرکز آموزش :
الف : برگزاری دوره های آموزش کاربرد وسایل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی در فرایند تدریس دبیران و معلمان
ب : برگزاری دوره های مهارت آموزی با هماهنگی سازمان فنی و حرفه ای
ج : مشارکت در برگزاری مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی و جشنواره های دانش آموزی
د : برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان رشته های مختلف تحصیلی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش
ه : برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز بخشهای آموزشی و صنعتی

امکانات مرکز آموزش :
1ـ کلاسهای مجهز به سیستم هوشمند
2ـ کارگاه های آموزش علوم و ریاضی
3ـ آزمایشگاه مجهز فیزیک ـ شیمی و زیست شناسی
4ـ سایت کامپیوتری
5ـ کتابخانه
6 ـ خوابگاه با تجهیزات لازم ( ویژه آقایان و ویژه خانمها )
7ـ نمازخانه و غذاخوری

فعالیت های جاری مرکز آموزش :
1ـ برگزاری دوره های اموزش کاربرد وسایل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی دروس ریاضی و علوم شش پایه دوره ابتدایی
2ـ برگزاری دوره های آموزش کاربرد وسایل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی دروس ریاضی و علوم پایه-های هفتم، هشتم و نهم دوره اوّل متوسطه

هدف از برگزاری دورههای آموزش کاربرد وسایل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی :
ارتقاء توانمندیهای حرفه ای دبیران و معلمان در زمینه کاربرد وسایل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس محتوای کتابهای درسی و آشنایی با موقعیت کاربری و چگونگی بکارگیری آنها در فرایند تدریس

اقدامات انجام شده :
فعالیتهای مرکز از مرداد ماه سال جاری (سال 95) آغاز گردید و با هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم آموزش متوسطه تاکنون بیش از چهارصد نفر از دبیران ریاضی و علوم دوره اول متوسطه از کلیه استانها و مناطق کشور در دوره های آشنایی با کاربرد وسایل و تجهیزات آموزشی شرکت نموده اند . همچنین با هماهنگی های بعمل آمده با معاونت محترم آموزش ابتدایی مقرر گردید تا 750 نفر از آموزگاران و راهبران آموزشی از استانها و مناطق کشور دوره های مرتبط با کاربرد وسایل و تجهیزات آموزشی دروس علوم و ریاضی دوره ابتدایی را سپری نمایند که از این تعداد تاکنون 500 نفر در دوره های مزبور شرکت نموده و طبق برنامه تا پایان بهمن ماه سال جاری نیز 250 نفر بقیه نفر این دوره ها را طی خواهند کرد .


عضویت در خبرنامه

اطلاع از جشنواره ها و آخرین اخبار