نمایش یک نتیجه

 • آهنربا

  مشخصات:
  آهنربای U شکل (نعلی)
  اهداف:
  – آموزش مفاهیم مختلفی چون ماهیت آهنربا،قدرت آهنربا،قطب های آهنربا،بارهای مثبت و منفی و تاثیر آن ها بر هم
  – نمایش خطوط میدان مغناطیسی
  – تعیین جهت شمال…

  اطلاعات محصول