فیلتر / کارگاه آموزش رشته نقاشی / نتیجه 2 محصول
دسته بندی
مرتب سازی براساس قیمت
  • سه پایه طراحی

    این وسیله می‏تواند اهداف آموزشی کتاب‏های طراحی 1و2 رشته‏ی نقاشی در شاخه‏ی فنی و حرفه‏ای، مهارت نقاشی و نقاشی ایرانی استانداردهای آموزش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور‏(وابسته…

    اطلاعات محصول
  • میزاَسبک طراحی

    این وسیله می‏تواند اهداف آموزشی کتاب‏های طراحی 1و2 رشته‏ی نقاشی در شاخه‏ی فنی و حرفه‏ای، مهارت نقاشی و نقاشی ایرانی استانداردهای آموزش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور‏(وابسته…

    اطلاعات محصول