۱۴ اسفند

گفتگو در زمینه برد هوشمند

یک برد هوشمند، یک صفحه نمایش بزرگ تعاملی است که به عنوان تخته سفید کلاس های درس یا ابزاری برای ارائه توضیحات در اتاق کنفرانس و جلسات سازمان ها وشرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
برد هوشمند این امکان