مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات آموزشی در همدان

شرکت صنایع آموزشی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان همدان اقدام به برگزاری نمایشگاهی تخصصی در ضمینه تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی نموده است.
این نمایشگاه که شامل سرگرمی های علمی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، آزمایشگاهی برای کلیه مقاطع تحصیلی، تجهیزات کارگاهی برای هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش و همچنین تجهیزات هوشمند سازی برای کلیه مراکز آموزشی است .
این نمایشگاه از بیست و سوم تا بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۵ در هنرستان میر سید علی همدانی واقع در خیابان پاسداران، بلوار شهید بهادر بیگی کوی خاتم، دایر خواهد بود.

نظر سنجی